TOPPENGALLERIAN HÅLLER ÖPPET SOM VANLIGT

TOPPENGALLERIAN HÅLLER ÖPPET SOM VANLIGT

Toppengallerian håller öppet som vanligt. Det finns i nuläget inte några restriktioner kring att besöka vare sig köpcentrum eller andra offentliga platser i samhället. Toppengallerian anses vara en allmän plats, som en gågata, torg, stadskärna eller liknande. Så länge myndigheter inte begränsar rörelsefriheten håller Toppengallerian öppet. Toppengallerian uppfyller även viktiga samhällstjänster såsom tillgång till livsmedel, läkemedel etc.
Vi följer och agerar efter myndigheternas råd och riktlinjer och uppmuntrar också våra hyresgäster och besökare att göra detsamma. Med anledning av den rådande situationen kan vissa av våra butiker stänga en timme tidigare på vardagar.