Integritetspolicy (GDPR)

Toppengallerians kundklubb ToppenDirekt behandlar personuppgifter från de personer som gått med i kundklubben och som klubbmedlemmen själv har uppgett. Personuppgifterna inkluderar ditt namn, tel.nummer och epost-adress, eller den information du själv valt att dela med dig av.

Informationen används endast för att kunna göra nyhetsutskick.
Toppengallerian är de enda som äger denna information om dig. Den kommer inte säljas, överföras, utbytas eller delas vidare till annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke. Detta gäller inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter håller informationen konfidentiell.

Det är för oss nödvändigt att dela denna information för att kunna göra våra utskick.

Om syftet med informationen är att undersöka, vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver det kommer den delges.

För oss är din säkerhet viktig och har därför vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter. Dessa krav gäller även för de utomstående parter som vi använder oss utav.

Önskar du inte längre ta del av våra nyheter finner du information om hur du begär utträde i mailet eller i SMS. Har du övriga frågor eller önskar att ta del av den information vi har om dig är du välkommen att höra av dig till oss på info@toppengallerian.se.

Genom att ta emot SMS eller e-post från oss godkänner du vår integritetspolicy.