P-SKIVA

Det är gratis att parkera hos oss på Toppengallerian i 3 timmar, men glöm inte din P-skiva.

  • Fordonets ankomsttid ska anges vid pilen, avrundad till närmast följande hel respektive halvtimme.
  • Om ankomsten sker före den tidsbegränsning som anges på P-skylten, ställs P-skivan in på det klockslag då begränsningen börjar, till exempel klockan 8.
  • P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.
  • P-skivan ska placeras innanför vindrutans högra sida, lätt avläsbar utifrån.
  • Endast en P-skiva får användas vid uppställningstillfälle.